top of page
Graphic Stripes

Chavara Provincial House

Thuckalay

04651 291103

8300354259

Mariam Nivas

Colachel

04651-290309

8903849671

Karunya Bhavan

Kalluvilai

04651-249857

8903911073

Prakash Bhavan

Kaliyal

04651 - 281006

8508735784

Carmel Matha Convent

Carmel Nagar

04652-270931

7598340748

Pavanasramam

Changanacherry

0481-2423546

9446811546

Sanjoe Bhavan

Netta

04651 - 214523

8606661895

Lisieux Bhavan

Bhagavathipuram

Nil

9488793438

John Paul II Care Centre

South Thamarakulam

04652-257749

9442831180

Carmel Bhavan

Muzhucodu

04651-286458

8300271573

Thomayar Illam

Kurinchi Nagar

04633-235136

94893351136

Carmel Home

Manjapuli

Nil

9489192189

Pink Wall

Convents

bottom of page